Wycinka drzew i krzewów może być konieczna przy przygotowywaniu terenu pod budowę, a także związana np. z chorobami lub szkodnikami roślin. Niekiedy rozległa roślinność może być niewskazana ze względów bezpieczeństwa. Wycinkę stosuje się też w celach pielęgnacyjnych i estetycznych, przycinając gałęzie.

Nasza oferta obejmuje różne usługi związane z wycinką drzew i krzewów. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem, umiejętnościami i uprawnieniami do przeprowadzania nawet najbardziej skomplikowanych prac. Niezależnie od tego, czy chodzi o drobne prace związane z pielęgnacją ogrodów, czy też wycinkę na rozległym i trudnym terenie (w tym np. pod liniami wysokiego napięcia), jesteśmy do dyspozycji. Wykorzystujemy nowoczesne piły i inne urządzenia zapewniające wysoką efektywność przeprowadzanych działań. Stosujemy też techniki alpinistyczne do pracy na wysokościach. Przy wykonywaniu wszystkich prac dbamy o zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Zakres usług związanych z wycinką drzew i krzewów:

  • wycinka metodą tradycyjną i alpinistyczną,
  • wycinka drzew trudnych,
  • usuwanie wiatrołomów,
  • wycinka pod liniami wysokiego napięcia  i nad gazociągami (posiadamy stosowne uprawnienia)
  • przygotowanie pasów pożarowych, szlaków zrywkowych, konserwacja dróg leśnych.
zdrowyogrod
zdrowyogrod