Rekultywacja to nic innego jak przywrócenie bądź też nadanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i/lub użytkowych. Ponadto działania te mają za zadanie poprawić jakość gleby. Ten proces dzieli się na kilka rodzajów. 

Etapy rekultywacji terenu

Przed rozpoczęciem prac rekultywacyjnych, niezbędna jest szczegółowa inwentaryzacja wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i zniszczeń występujących w danym miejscu. W oparciu o nią opracowywany jest zindywidualizowany plan naprawczy. Specjaliści od rekultywacji terenu – oprócz planu naprawczego – często przygotowują również szczegółową strategię działania. Można powiedzieć, iż stanowi ona rodzaj precyzyjnych wytycznych, które później po kolei są realizowane.

 Rodzaje rekultywacji

  • Rekultywacja przygotowawcza – ten etap działań polega na opracowaniu dokumentacji kosztorysowej oraz technicznej. Wówczas specjaliści od rekultywacji terenu w sposób szczegółowy zapoznają się z nieużytkiem i później – na bazie tego, co zastali, przygotowują strategię rekultywacji oraz ewentualnego użytkowania danego rodzaju terenu.
  • Rekultywacja techniczna (tzw. podstawowa) – obejmuje ona tereny, na których składowane były odpady komunalne i przemysłowe, a także tereny zdewastowane na skutek eksploatacji odkrywkowej. Działania, jakie się w jej ramach wykonuje, to między innymi: ponowne kształtowanie rzeźby terenu, regulacja stosunków wodnych oraz odtworzenie gleb różnego rodzaju metodami technicznymi. Do tego dochodzi jeszcze tzw. neutralizacja szkodliwych środków oraz dekoncentracja (rozrzedzenie) gleby – ta ostatnia czynność to nic innego jak wymieszanie ziemi skażonej z tą nieskażoną.
  • Rekultywacja biologiczna – polega ona na uregulowaniu lokalnych stosunków wodnych oraz na zrekonstruowaniu gleb metodami agrotechnicznymi i na odbudowie biologicznej różnego rodzaju zboczy, skarp, czy wyrobisk. Do tego dochodzą jeszcze działania takie, jak nawożenie mineralne, uprawa mechaniczna terenu, jego nawożenie (mineralne) poprzez wprowadzenie mieszanek motylkowych i traw. Szczególnie ważne jest zaopatrzenie gleby  w wartościowe substancje pokarmowe. W tym właśnie celu używany jest kompost, obornik, słoma, torf oraz np. gnojowica.