Szanowni Państwo,

Nasza oferta kierowana jest m.in. do firm i instytucji. Klientom biznesowym możemy zaoferować szereg usług związanych z tworzeniem i utrzymaniem terenów zielonych. Dysponujemy nie tylko niezbędną wiedzą i doświadczeniem, ale też bogatym zapleczem technicznym, dzięki któremu prace nawet na dużym terenie możemy przeprowadzić szybko i skutecznie.

Architektura krajobrazu – usługi dla firm

Prace z zakresu architektury krajobrazu prowadzimy zarówno na małych, jak i dużych powierzchniach, realizując zieleń przy terenach inwestycyjnych, obiektach publicznych, zakładach produkcyjnych oraz w przestrzeni miejskiej. Proponujemy usługi w zakresie zagospodarowania nowych obiektów, jak również modernizacje obiektów już istniejących.

Oferujemy:

• wykonywanie projektów i wizualizacji terenów zieleni miejskiej, osiedlowej, przy placówkach edukacyjnych oraz przy siedzibach firm i obiektach komercyjnych,
• kompleksową realizację zieleni,
zakładanie trawników z siewu i z rolki, regenerację trawników,
• nasadzenia kompensacyjne, zastępcze i ozdobne wg specyfikacji, przesadzanie roślin,
• obsadzanie i zabezpieczanie skarp,
• montaż systemów nawadniających oraz drenujących,
• prace pielęgnacyjne całoroczne i sezonowe,
• utrzymanie terenów zewnętrznych przy obiektach handlowych i komercyjnych,
• usługi ciągnikiem rolniczym,
• usługi miniciągnikiem komunalnym.

Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Klientom biznesowym dedykujemy ponadto usługi oczyszczania działek pod inwestycje, które wykonujemy rzetelnie i kompleksowo. Przygotowujemy teren zarówno pod budowę, jak i celem stworzenia zagospodarowanych terenów zielonych. Szczegółowy zakres oferty obejmuje:

• przygotowanie terenów pod budowę w zakresie usuwania drzew i krzewów metodą tradycyjna i alpinistyczną, karczowanie,
• mechaniczne oczyszczanie terenu frezarką kruszącą (mulczerem leśnym) z wysokich traw, zarośli, zakrzaczeń i samosiejek drzew,
•  prace w drzewostanie, tj. usuwanie posuszu, prześwietlanie korony, cięcia korygujące  poprawiające statykę drzewa, cięcia techniczne przy kolizji z budynkami lub urządzeniami,
• specjalistyczną wycinkę drzew pod liniami energetycznymi, koszenie i utrzymanie zieleni w obiektach energetycznych,
• frezowanie pozostałych po wycince gałęzi drzew oraz pni do poziomu zero, mulczowanie,
• usuwanie zbędnej roślinności na placach, przydrożach oraz przed założeniem zieleni.
Zapraszamy do kontaktu, jeśli są Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy z naszą firmą.

zdrowyogrod

Nasza firma dysponuje fachowym sprzętem jak i wykwalifikowanymi, odpowiednio przeszkolonymi i doświadczonymi pracownikami.

zdrowyogrod
zdrowyogrod