Zakres usług:

  • wycinka metodą tradycyjną i alpinistyczną,
  • wycinka drzew trudnych,
  • usuwanie wiatrołomów,
  • wycinka pod liniami wysokiego napięcia  i nad gazociągami (posiadamy stosowne uprawnienia)
  • przygotowanie pasów pożarowych, szlaków zrywkowych, konserwacja dróg leśnych.
zdrowyogrod
zdrowyogrod