Nasz zespół to specjaliści z różnych dziedzin związanych z architekturą krajobrazu:

ogrodnicy, architekci, dendrolodzy, ornitolodzy, arboryści i inni posiadający szeroką wiedzę branżową.

Systematycznie poszerzamy swoje umiejętności dla Państwa.

Posiadamy uprawnienia:

  • inspektora nadzoru ds. terenów zieleni
  • obrotu i doradztwa w zakresie środków ochrony roślin
  • drwala, pilarza
  • do dozoru i prac pod liniami wysokiego napięcia
zdrowyogrod
zdrowyogrod