Szanowni Państwo,

Wykonujemy kompleksowe prace związane z oczyszczaniem działek pod inwestycje, w tym:

 • przygotowanie terenów pod budowę w zakresie usuwania drzew i krzewów metodą tradycyjna i alpinistyczną, karczowanie
 • mechaniczne oczyszczanie terenu frezarką kruszącą (mulczerem leśnym) z wysokich traw, zarośli, zakrzaczeń i samosiejek drzew,
 •  prace w drzewostanie, tj. usuwanie posuszu, prześwietlanie korony, cięcia korygujące  poprawiające statykę drzewa, cięcia techniczne przy kolizji z budynkami lub urządzeniami
 • specjalistyczną wycinkę drzew pod liniami energetycznymi, koszenie i utrzymanie zieleni w obiektach energetycznych
 • frezowanie pozostałych po wycince gałęzi drzew oraz pni do poziomu zero, mulczowanie
 • usuwanie zbędnej roślinności na placach, przydrożach oraz przed założeniem zieleni,

Wykonujemy również  pełny zakres prac związanych z architekturą krajobrazu, zakładaniem i utrzymaniem terenów zieleni.

Prowadzimy prace zarówno na małych jak i dużych powierzchniach, realizując zieleń przy terenach inwestycyjnych, obiektach publicznych, zakładach produkcyjnych oraz w przestrzeni miejskiej.

Oferujemy usługi w zakresie zagospodarowania nowych obiektów, jak również modernizacje obiektów już istniejących.

Wykonujemy:

 • projekty i wizualizacje terenów zieleni miejskiej, osiedlowej, przy placówkach edukacyjnych oraz przy siedzibach firm i obiektach komercyjnych,
 • kompleksową realizację zieleni,
 • zakładanie trawników z siewu i z rolki, regenerację trawników,
 • nasadzenia kompensacyjne, zastępcze i ozdobne wg specyfikacji, przesadzanie roślin,
 • obsadzanie i zabezpieczanie skarp,
 • montaż systemów nawadniających oraz drenujących,
 • prace pielęgnacyjne całoroczne i sezonowe
 • utrzymanie terenów zewnętrznych przy obiektach handlowych i komercyjnych
 • usługi ciągnikiem rolniczym
 • usługi miniciągnikiem komunalnym
zdrowyogrod

Nasza firma dysponuje fachowym sprzętem jak i wykwalifikowanymi, odpowiednio przeszkolonymi i doświadczonymi pracownikami.

zdrowyogrod
zdrowyogrod